So 16:00 Uhr: Konzert XI

Toshio Hosokawa (*1955)
Etudes I-VI

György Ligeti (1923-2006)
Etüde XV: Pour Irina
Etüde XIV: White on whiteFlorian Hoelscher (Klavier)